Emerxencia Ucraína

Precisamos a túa axuda

Podes dar aquí

A situación na Ucraína segue a empeorar por momentos. Millóns de persoas xa fuxiron do país en busca de refuxio e espéranse moitos máis. O conflito na Ucraína, que comezou en 2014, foi gañando tensión e gravidade até que, o pasado 24 de febreiro, comezaron os ataques que afectan a poboación civil.

A NOSA INTERVENCIÓN

Dende Entreculturas e Alboan, xunto coa Rede Xavier e o Servizo Xesuíta a Refuxiados, activamos o noso protocolo de emerxencia para ofrecer unha resposta de atención, acollida e acompañamento á poboación refuxiada nos países fronteirizos coa Ucraína: Polonia, Romanía, Hungría e Moldavia, de xeito máis inmediato, pero tamén en Bosnia-Hercegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia e Serbia.

En Ucraína, estamos a proporcionar asistencia básica de recepción, aloxamento temporal e bens esenciais ás persoas desprazadas pola guerra, ademais de organizar un transporte seguro a Polonia. Operamos desde Lviv, co apoio de varias instalacións do país.

En España, xunto co Servizo Xesuíta a Migrantes (SXM) e Red Mimbre traballamos en accións de acollida, sensibilización e incidencia.

As nosas principais liñas de actuación na fronteira son:
Refuxio e aloxamento
Alimentos
Auga e saneamento
Servizos básicos de saúde
Transporte seguro
Asistencia psicolóxica
Asistencia legal
Apoio educativo

Máis información sobre os nosos proxectos en países fronteirizos

No noso país centrámonos en ofrecer:
Servizos de primeira acollida e orientación básica para persoas acabadas de chegar.
Proxectos de incorporación e inclusión social e construción de redes comunitarias.
Programas de hospitalidade, a través de atención residencial a persoas que precisen aloxamento de urxencia ou con maior vulnerabilidade.

Podes consultar a posición do SXM e as directrices para a acollida de persoas desprazadas de Ucraína.

O SXM pon á súa disposición unha canle de atención ao cliente para canalizar as posibles solicitudes que poidan chegar, tanto consultas ou dúbidas, como ofertas de colaboración. Podes contactar co Servizo Xesuíta a Migrantes para obter máis información: consulta@sjme.or

Urxe poder acoller e acompañar as persoas vítimas deste conflito. O teu apoio é fundamental.

QUERO DOARXunto ás necesidades de protección, abrigo e apoio, tamén ofrecemos recursos educativos e de sensibilización que favorezan a paz, a convivencia e a solidariedade.